Ang JourneyAnswers.ph ay isang evangelical Christian website na ginawa upang tulungan kang humanap ng ispiritwal na kasagutan sa mga pinakamalalim at pinakamasakit mong nararamdaman sa iyong kalooban.Nagbibigay kami ng maayos na kasagutan na ayon mismo sa karanasan ng tao at mula sa Biblia.  Ang hangad namin ay mapalitan ang iyong pagkabalisa ng kapayapaan; ang nawasak ay maging buo; ang kawalang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa; at ang karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Kami ay naniniwala na ang lahat ng ito ay posible sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang Diyos na mapagmahal at totoong nagmamalasakit sa iyo.

Kung gusto mong makatanggap ng kabuuang impormasyon tungkol sa aming Christian affiliation at kung ano ang aming paniniwala, i-click ang "Oo, nais ko ng dagdag na impormasyon" sa ibaba.

Sana'y pagpalain ka ng Diyos sa iyong patuloy na paglalakbay sa buhay!