Pandaraya

Nadaya ka naman? Lahat ba ng bagay ay pandaraya o panlilinlang? Meron pa bang mapagtitiwalaan?

As you travel life's journey, you can take the road from relativism to truth.

There are many voices constantly seeking to get my attention and trying to tell me what to do. Alin bang boses ang tama at alin ang mali? Ano bang boses ang katotohanan at magbibigay ng lubos na pakinabang sa akin?

Madalas nating marinig sundin mo lang ang nararamdaman mo at gawin mo ang sa palagay mo ang pinakamabuti para sa iyo.

Halimbawa. Bakit kailangang manatili sa isang trabaho na hindi naman sapat ang kita? Bakit kailangang manatiling kasal kung hindi na nito napupunan ang iyong mga pangangailangan? Ano ang halaga ng pagsunod sa batas kung maaari mo ding sundin ang puso at gawin ang nais mo.

The problem with following your heart is that there is no consistency. Kahit ang iyong pakiramdam ay nagbabago sa araw araw. Ang iyong pananaw sa ano mang isyu ay maaaring maiba ayon sa pagbabago sa mga pangyayari. Kasama na rin ang pagpili ng gusto at ayaw.

Is there a standard that I can follow that will lead me to ultimate truth? The answer is yes. Oo ang katotohanan ay ang ganap na katotohanan na matatagpuan kay Hesukristo.

Ang sabi ni Hesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ang kagandahan sa pagsunod sa katotohanang mula sa Diyos, ay ang Kanyang katotohanan ay sapat sa lahat ng sitwasyon, bawat tao at ng lahat ng panahon ng buhay.

The truth is that God is perfect and demands perfection from his creation. Ngunit sinasabi ng bibliya na walang makaaabot sa katwiran ng Diyos. Na syang tinatawag na kasalanan. Ang kasalanan na ang kabayaran ay kamatayan.

Ngunit ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay ang gusto niya ay magkaroon ng ugnayan sa atin. Kaya't ibinigay niya ang kanyang anak, ang nagiisang anak na si Hesus upang mamatay para sa atin. Sapagkat si Hesus lamang ang ganap na anak ng Diyos, ang ganap na tao. Siya ang ganap na nilalang ang nagiisa na maaaring pumalit sa ating lugar.

Ibinigay ni Hesus ang kanyang buhay duon sa Krus ng Kalbaryo dalawang libong taon na ang nakaraan upang ang kaparusahan sa iyong pagkukulang, iyong kasalanan ay lubos na mabayaran.

Hindi kayang pigilan ng kamatayan si Hesus, duon sa libingan sya ay na buhay na muli at nagbalik sa langit. Ito ang katotohanang matatagpuan natin sa Bibliya. Sapagkat ang Bibliya ay ang sakdal na katotohanan. Ito ang salita ng Diyos.

Absolute truth does exist. Ang tanong ay, magpapatuloy ka bas a iyong sariling paglalakbay o magpapasakop ka sa kanya na kayang magpatawad at magbigay ng tunay na buhay?

Kung oo, kausapin natin si Hesus ngayon at hilingin na ibigay nya sa atin ang katotohanan.

Dear Jesus,
I am searching for truth, genuine, authentic, absolute truth.
Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at ipahayag ang katotohanan sa aking buhay.
Sinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes" button sa screen na ito at hahanap kami ng makakatulong sa iyo.
Jesus loves you.

Kung oo, kausapin natin si Hesus ngayon at hilingin na ibigay nya sa atin ang katotohanan..

Dear Jesus,
I am searching for truth, genuine, authentic, absolute truth. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at ipahayag ang katotohanan sa aking buhay. Sinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions