Pandaraya

Nadaya ka naman? Lahat ba ng bagay ay pandaraya o panlilinlang? Meron pa bang mapagtitiwalaan?

Kung oo, kausapin natin si Hesus ngayon at hilingin na ibigay nya sa atin ang katotohanan..

Dear Jesus,
I am searching for truth, genuine, authentic, absolute truth. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at ipahayag ang katotohanan sa aking buhay. Sinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions