Pagkawasak

Wasak ba ang buhay mo? Nawasak ba ito ng lubusan na parang wala ng pag-asang ayusin pa?

As you travel life's journey you can take the road from brokenness to wholeness.

Kung isusulat ko ang script ng buhay ko, I would be successful, wealthy at hinahangan ng lahat pero ang totoo bawat isa sa atin ay nakaka encounter ng mga palpak na plano, kalungkutan at trahedya, we breakdown, we can be broken dahil sa mga pangyayari, maling relasyon, pisikal na pagsubok at maling desisyon.

If you are experiencing brokenness right now then you can identify with what i'm saying ang pakiramdam mo ay parang anino ng iyong kahapon pakiramdam mo nag iisa ka at iniwan.

Ang matinding kirot na ito ay nakapag paparalyze ng iyong puso umaalipin sa iyong isipan at nagnanakaw ng kagalakan sa buhay na dati mo namang nararanasan.

If you are like me, you try to avoid pain at all cost, ang ilan ay nagpapakalango sa alak upang lunurin ang kanilang mga kalungkutan, ang iba dinadaan ang kirot sa pamamagitan ng sobrang gawain, gagawin nila ang lahat huwag lang masaktan. The problem when you take this road is that you never really deal with the brokenness. Ang kirot sa puso ay nananatili at lalo humahapdi pag wala na ang anesthesia. If you want to move from brokenness to wholeness, kailangan mo ng lakas ng loob upang harapin ang iyong kirot. Ang susi sa wholeness ay ang paghanap ng kagalingan sa pamamagitan ng isang kapangyarihang mas malakas kaysa sa atin. Mayroong ganyang uri ng kapangyarihan at ang kanyang pangalan ay Hesu Kristo.

Alam niya kung panu pag taksilan at hamakin. Binaliktad ang kanyang mga salita, tinawag syang sinasapian ng demonyo, dumanas siya ng physical torture at pag kapako sa krus upang mamatay tulad ng isang karaniwang kriminal, ngunit napagtagumpayan ni Hesus ang kanyang brokenness sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos sa lahat ng pag kakataon. Si Hesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay pag kalipas ng tatlong araw at nananatiling buhay ngayon. Pinili niya ang daan tungo sa wholeness sa pamamagitan ng pag bibigay ng kanyang buhay sa Diyos Ama at hinayaan niya ang Diyos ang magbigay ng kagalinggan.

And now Jesus is asking to you to give him your brokenness. Kapag pinili mo ito, iyong tandaan na hindi lamang ang iyong kirot at pasakit ang nais ni Jesus kundi ang iyong buong buhay. Nais niya ang iyong puso, isip at lakas. For the only way that you can receive healing from the pain and to be placed on your journey to wholeness is to give him the entirety of your being. Sundin mo sya bilang iyong taga pag ligtas at kaibigan kailangan mong sumunod sa kanyang mga pamantayan. Your brokenness was meant to destroy you but when you give your heart to Jesus you will find true healing and life

No one seems to care and no one is able to rescue you from your sea of despair. Jesus understands brokenness. Are you broken? kung oo hinahamon kita ngayon na lumapit kay Hesus, paniwalaan mo siya bilang iyong tagapagligtas. Siya ang dakilang manggagamot. He is the one who will bind up your broken heart and give you abundant life.

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes button" sa screen na ito at hahanp kami ng makakatuong sa iyo.

Jesus Loves You.

Kausapin natin si Hesus ngayon, Manalangin tayo

Dear Jesus,

Kailangan kita upang iligtas ako sa lubusang pag kawasak. Pagalingin mo ako at buuin muli ang aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ng kahulugan at fulfillment ang aking buhay. Isinusuko ko ang aking puso sayo at hinihiling na ikaw na ang manguna sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamt po. Amen

yesbuttonquestions