Pagkawasak

Wasak ba ang buhay mo? Nawasak ba ito ng lubusan na parang wala ng pag-asang ayusin pa?

Kausapin natin si Hesus ngayon, Manalangin tayo

Dear Jesus,

Kailangan kita upang iligtas ako sa lubusang pag kawasak. Pagalingin mo ako at buuin muli ang aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ng kahulugan at fulfillment ang aking buhay. Isinusuko ko ang aking puso sayo at hinihiling na ikaw na ang manguna sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamt po. Amen

yesbuttonquestions