Pagbabale-wala

Nararamdaman mo ba ang sakit ng pagbabale-wala o "rejection"? Binabale-wala ka ba o itinutulak ng iyong mga pinakamatalik na kaibigan at pamilya?

Kausapin natin si Hesus ngayon. Tayo ay manalangin.

Dear Jesus

I want to love and be love unconditionally. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at ipadama mo sa akin ang iyong pagibig. Isinusuko ko ang aking puso sayo at ikaw na ang humawak ng aking buhay mula ngayon. Maraming Salamat po. Amen

yesbuttonquestions