Pagbabale-wala

Nararamdaman mo ba ang sakit ng pagbabale-wala o "rejection"? Binabale-wala ka ba o itinutulak ng iyong mga pinakamatalik na kaibigan at pamilya?

 

As you travel life's journey you can take the road from conditional love to unconditional love.

I think that every emotionally healthy person wants to love and to be loved. Ang gusto natin ay mahalin tayo ng mga tao sa kung sino tayo. Nais natin maramdaman na accepted tayo anu man ang sabihin o gawin natin. Kapag nagkamali tayo nais natin na patawarin tayo.

Nagkakaroon ng problema kapag hindi natin masuklian ang unconditional love, Halimbawa walang tunay na pagibig na naipapadama sa pagitan ng dalawang tao kapag pareho silang ang hanap  ay mapunuan ang kanilang mga pangangailangan. How can 2 people make a relationship work if both define love as, if you love me then you'll do what i want. There is only one person who can truly love you unconditionally.  Ang pangalan niya ay Hesus. Ang Diyos ay ganap o perpekto kaya ang kanyang pamantayan para sa tao ay ganap at perpekto rin. Ngunit tayong lahat ay hindi nakaabot sa ganap na buhay na ito ang tawag dito ay kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit napakalaking halagang ito upang ating pagbayaran. Ang sabi ng Bibliya, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa.

Tinatanggap niya tayo kung sino man tayo o anu man ang ating ginawa  at hindi ginawa. Ngayon hinihingi niya rin na tangapin natin siya na walang condisyon. Nais niya na tanggapin natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ating puso, isip, kaluluwa at lakas. Nais niyang lahat sa atin. When we give our soul's over completely to Jesus, then we're fully known, fully accepted, fully loved, fully valued and fully celebrated.

Alam mo ba ang sinasabi ng Biblya na si Hesus ay dumating sa mundo hindi upang hatulan ang mundo kundi upang iligtas ito. Dumating sya upang magbigay ng pagibig na walang condisyon. Kapag naranasan natin ang kanyang pagibig dapat mabilis tayong humahakbang upang yakapin ito. Ang Bibliya ay nagbibigay ng isang napakagandang paglalarawang ng unconditional love. At ito'y pamantayan na dapat nating sundan.

Ang pagibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohan. ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hangang wakas.

The longing of you heart to be loved unconditionally can be fulfilled only thru Jesus Christ.

Kailangan kilalanin mo ang iyong kasalanan, manalig kay Hesus at sumunod sa kanyang mga utos. Kapag ginawa mo ito mararanasan mo ang kanyang unconditional love. Kapag naranasan mo ang unconditonal love maaari mo na rin ibigay ang unconditional love sa iba.

Kausapin natin si Hesus ngayon. Tayo ay manalangin.

Dear Jesus

I want to love and be love unconditionally. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at ipadama mo sa akin ang iyong pagibig. Isinusuko ko ang aking puso sayo at ikaw na ang humawak ng aking buhay mula ngayon. Maraming Salamat po. Amen

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes button" sa screen na ito at hahanap kami ng makakatuong sa iyo.

Jesus Loves You.

Kausapin natin si Hesus ngayon. Tayo ay manalangin.

Dear Jesus

I want to love and be love unconditionally. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at ipadama mo sa akin ang iyong pagibig. Isinusuko ko ang aking puso sayo at ikaw na ang humawak ng aking buhay mula ngayon. Maraming Salamat po. Amen

yesbuttonquestions