Kawalang-pagasa

Ang kawalang-pag asa ba ay parang kasama mo araw araw? Magkakaroon pa ba ako ng pag-asa?

As you travel life's journey you can take the road from hopelessness to hope.

When I was a child I learned the nursery rhyme "Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, All the kings horses and all the kings men could not put Humpty Dumpty together again. Lahat tayo ay nakakaranas na maging si Humpty Dumpty kahit minsan sa buhay natin. Siguro ikaw ay nasa ganitong trap ngayon, marahil napaka lalim ng iyong pagkakabaon sa utang, na ang tanging solusyon ay manalo sa lotto para makabawi. Marahil ikaw ay nasa isang relasyon na sumabog na at hindi na maaaring maayos pa. Katulad ni Humpty Dumpty, malalim ang iyong kinabagsakan.

Alam mo maaari mong dayain ang iyong sarili nakapag bumili ka pa ng isa pang ticket sa lotto makukuha mo na ang jacketpot. Kung makakaalis ka lang sa iyong tali ng pagaasawa mahahanap mo ang iyong soul mate na pinapangarap. Pero ang totoo niloloko mo lamang ang iyong sarili, False Hope ang tawag diyan. That's is placing your hope on someone or something that truly cannot help you.

As the saying goes, all the glitters is not gold, try and try as you may you soon discover that you will not be put back together again.

Sa panahong iyan malalaman mo na natalo ka na dahil nawalan ka na ng pag-asa. Kapag nawalan ka na ng pag-asa sumusuko ka na, tumitigil ka na at nawawasak na rin ang iyong kalooban. Para bang inihagis ka sa dagat ng kawalang pag-asa at naniniwala na wala ng pagkakataon para mailigtas ka pa.

Is there hope? Genuine Hope? the answer is Yes. Your live can indeed be put together again. Laging may pag-asa hindi dahil sa magagawa mo kung hindi dahil sa kanya na maaaari mong pag bigyan ng iyong pag-asa. Ang pangalan niya ay Si Hesu Kristo.

Lahat tayo ay nagkulang sa nais ng Diyos, ang tawag diyan ay kasalanan. Ngunit si Hesus ay pumunta sa lupa dalawang libong taon na ang nakararaan upang bayaran ang parusa ng ating kasalanan. Sa kanyang kamatayan at pag ka buhay na muli winasak niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kapag hinayan mo si Hesus na maghari sa buhay mo maaari niyang bigyan ng buhay ang iyong kalagayan at mag dulot sa iyo ng pag-asa. Tunay na pag-asa na walang maaaring kumuha sa iyo. Sa halip na harapin mo ang iyong problema ng mag-isa at walang tagumpay. You can stand with Jesus and He will get you through in ways that are far more than you can think or imagine. Sa kanyang panahon at paraan ibabalik muli ni Hesus ang iyong buhay.

Kausapin natin ngayon si Hesus na bigyan tayo ng tamang pag-asa. Tayo ay manalangin

Dear Jesus

I'm in a situation where I have no hope. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ako ng tunay na pag-asa. Sinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihingi na ikaw na ang mag hari sa aking buhay. Maraming salamat po. Amen

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes button" sa creen na ito at hahanap kami ng makakatulong sa iyo.

Jesus Loves You!

Kausapin natin ngayon si Hesus na bigyan tayo ng tamang pag-asa. Tayo ay manalangin

Dear Jesus, I'm in a situation where I have no hope. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ako ng tunay na pag-asa. Sinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihingi na ikaw na ang mag hari sa aking buhay. Maraming salamat po. Amen

yesbuttonquestions