Kawalang-pagasa

Ang kawalang-pag asa ba ay parang kasama mo araw araw? Magkakaroon pa ba ako ng pag-asa?

Kausapin natin ngayon si Hesus na bigyan tayo ng tamang pag-asa. Tayo ay manalangin

Dear Jesus, I'm in a situation where I have no hope. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ako ng tunay na pag-asa. Sinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihingi na ikaw na ang mag hari sa aking buhay. Maraming salamat po. Amen

yesbuttonquestions