Kawalan ng Kahulugan

As you travel life's journey you can take the road from insignificance to significance

Kausapin natin siya ngayon tayo ay manalangin

I'm tired of the feelings that my life is meaningless and that I do not matter to anyone. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at bigayan ng layunin at kabuluhan ang aking buhay. Isinusuko ko sau ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang mag hari sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions