Kawalan ng Kahulugan

As you travel life's journey you can take the road from insignificance to significance

As you travel life's journey you can take the road from insignificance to significance.

Naisip mo na ba kung may halaga ang buhay. Lahat tayo ay dumadaan sa struggle paminsan minsan ng pagiisip kung may saysay nga ba talaga ang buhay at kung totoo na wala namang dating ang buhay natin sa kahit kanino. Kapag ganito ang lagi nating iniisip magkakaroon tayo ng feelings of loneliness and despair. Maaari na naisip mo na rin na dahil sa wala kang halaga ay mas mabuti pang tapusin na ang iyong buhay kaysa manatili sa planetang ito.

These feelings that you do not count for anything special are not unique to you. Ilan sa pinaka matagumpay at importanteng tao sa mundo ay ung mga kabilang sa A-list na artista at mga media darlings struggles with who they are and why they exists. Maaari mong pagandahin ang yong sarili sa pamamagitan ng pag tatrabaho ng mas mabuti. Sa pag harap sa mga hamon ng buhay at sa pagtatangka ng gawing mas masaya ang buhay kahit papaano. this might bring significance for a time but ultimately it will fail because you know that these are meaningless.

So here's the deal, hindi ka makakahanap ng totoong kahulugan ng buhay hanggat hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa kanya na tunay na mahalaga at yan ay si Hesu Kristo. Upang magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, Kailangan ikaw ay ganap o perpekto. Sa pagkat ang Diyos ay talagang ganap at saknya ay may ganap na pagibig at katwiran. Pero paano tayo makapaglalakbay na kasama ang Diyos kung alam natin na lubhang bagsak tau sa kaganapan ng Diyos.

Ang sagot ay hindi maaari. Hindi tayo maari lumakad na kasama ang Diyos batay sa ating mga katangian dahil hindi tau perpekto o ganap. Wala naman talagang perpekto lahat tayo ay bagsak at kapos sa kaganapan ng Diyos at ang tawag diyan ay kasalanan. But God loves you so much that he gave his son, His one and only son Jesus Christ to pay the price for your sin by dying on the cross thousands of years ago and then by being raised from the dead on the third day.

Si Hesus ay buhay ngayon. Nais niya magkaroon ng relasyon sa iyo nais niyang bigyan ka ng tunay na pag-ibig at kaligayahan at siya lamang ang makapagbibigay niyan sau sa pagkat siya lamang ang ganap o perpekto.

Do you really want to find significance? i Challenge you to turn to Jesus Christ. Meron siyang malinaw na plano para sa iyo at sasama siya sa iyo, sa iyong paglalakbay. Kung handa kang makinig at sundin ang nais niya gagabayan ka niya sa buhay na ito at bibigyan ka ng buhay na walang hangang. Ang Pag hanap ng significance sa iyong mga gawain at relasyon ay parang pag habol sa hangin, masaya ito sa una pero kapag lumaon na ay wala rin mangyayari. So, this is your decision and you can make a life changing decision just by asking Jesus Christ to come into your life today.

Kausapin natin siya ngayon tayo ay manalangin

Dear Jesus

I'm tired of the feelings that my life is meaningless and that I do not matter to anyone. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at bigayan ng layunin at kabuluhan ang aking buhay. Isinusuko ko sau ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang mag hari sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes button" sa creen na ito at hahanap kami ng makakatulong sa iyo.

Jesus Loves You!

Kausapin natin siya ngayon tayo ay manalangin

I'm tired of the feelings that my life is meaningless and that I do not matter to anyone. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at bigayan ng layunin at kabuluhan ang aking buhay. Isinusuko ko sau ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang mag hari sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions