Mga Katanungan

Maaari mong isulat ang iyong mga katanungan tungkol sa pagsunod kay Hesus ngayon.

:
* Tiyakin ang email address :
:
:
Babae
Mga katanungan at puna :
:
*= kinakailangang impormasyon

May makikipag-ugnayan sa iyo na maaring sumagot sa iyong mga katanungan at gagabay sa iyo sa paghanap ng mga sagot sa iyong mga katanungan.

Paunawa. Anumang impormasyon na iyong isinulat sa itaas ay ituturing na kompidensyal at hindi ipamimigay maliban kung magagamit para matulungan kang tugunan ang iyong mga katanungan sa buhay.