Karamdaman

Gagaling pa ba ako? Mayroon pa bang igaganda ang buhay ko bukod sa pagtitiis ng aking katawan?

Kausapin natin si Hesus ngayon at tayo ay manalangin

Dear Jesus, I am in need of healing. Hipuin mo po ang aking puso, isip at katawan. Upang magkaroon ako ng lubusang kagalingan. Nais kitang makilala ng mas mabuti at sumunod sa iyo ng buong buo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ang aking buhay ng kagalingan. Maraming salamat po. Amen

yesbuttonquestions