Karamdaman

Gagaling pa ba ako? Mayroon pa bang igaganda ang buhay ko bukod sa pagtitiis ng aking katawan?

As you travel life's journey you can take the road from sickness to health

One of the greatest blessings in life is to be in good health. Hindi ito napansin ng mga taong may magandang kalusugan dahil sa kanila hindi ito problema. Maaari nating balewalain ang biyaya ng pagkakaroon ng magandang kalusugan. Hindi natin tiyak na palagi tayong nasa magandang kalusugan. Ngunit may mga hakbang na maaari nating gawin upang manatiling malusog ang ating katawan.

The first step is that we should eliminate actions that cause illness. The bible says that you will reap what you sow. Kaya nga kung ang iyong lifestyle ay nakakasira sa iyong kalusugan hindi ka dapat magtaka kung magkaaroon ka ng karamdaman. Ang mga taong matindi kung magtrabaho, maglaro at abuso sa kanilang katawan ay makararanas ng pag kasira sa kanilang kalusugan. Hindi natin dapat abusuhin ang ating katawan.

When you give yourself time to rest, to allow your body to heal at mapanatili ang tamang sustansya at tulog then you can do your part in eliminating some illnesses. Dapat maayos nating harapin ang stress sa pamamagitan ng maayos ng buhay, tamang pagkain at ehersisyo.

The second step is that we can turn to physicians for help. Ang mga doktor ay nag sanay upang gumamot ng may mga sakit, magbigay ng tamang payo at gamot na makakatulong sa atin. Kung may lunas pa ang sakit alam nila kung anu ang dapat gawin.

The third step is that we can turn to Jesus, The great physician. Kapag tinignan natin ang paksa ng kalusagan sa pananaw ng telohiya, dapat natin alalahanin na si Hesus ay bumaba sa lupa upang pagalinggin ang mga may sakit. Si Hesus ay may kapangyarihan mag pagaling sa tamang panahon.

When Jesus heals, He heals our bodies, gives us a new heart and transforms our minds. Sa madaling salita, ganap ang kanyang ibinigay na kagalinggan. Ang isa pang mahalagang aspeto ng pag papagaling ni Hesus ay ayon sa kanyang kalooban at layunin. Hindi natin siya alipin na biglang dumarating sa isang tawag lang natin sa kanya. Nag bibigay sya ng kagalinggan upang tulungan ka at ipakita sa iyo na papagalinggin ka niya ng lubusan. Maari kang magkaroon ng ganap na kagalingan kung hihilingin mo sa kanya.

Minsan ang kagalinggan ay biglaan, Kung minsan naman ay sa tamang panahon. Anu man ito sasamahan kanya sa iyong mga pagsubok. You can take from illness to health by eliminating those actions that lead to the illness. By following the directives of your doctor and most importantly by turning your need over to Jesus. Nais mo bang gumaling?

Kausapin natin si Hesus ngayon at tayo ay manalangin

Dear Jesus

I am in need of healing. Hipuin mo po ang aking puso, isip at katawan. Upang magkaroon ako ng lubusang kagalingan. Nais kitang makilala ng mas mabuti at sumunod sa iyo ng buong buo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ang aking buhay ng kagalingan. Maraming salamat po. Amen

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes button" sa creen na ito at hahanap kami ng makakatulong sa iyo.

Jesus Loves You!

Kausapin natin si Hesus ngayon at tayo ay manalangin

Dear Jesus, I am in need of healing. Hipuin mo po ang aking puso, isip at katawan. Upang magkaroon ako ng lubusang kagalingan. Nais kitang makilala ng mas mabuti at sumunod sa iyo ng buong buo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ang aking buhay ng kagalingan. Maraming salamat po. Amen

yesbuttonquestions