Kamatayan

Ang kamatayan ba ay katapusan para sa iyo? Pinabagsak ka ba ng kamatayan na para bang wala ng pag-bangon?

As you travel life's journey you can take the road from death to eternal life.

Walang iginagalang ang kamatayan, walang personalan sa kamatayan, ito ay tunay na katapusan. Pwede nating pagusap ang kamatayan ng isang pangarap, kamatayan ng isang pag-asa o kamatayan ng isang relasyon, at syempre pisikal na kamatayan.

Ang mga ito ay iba't ibang mukha ng kamatayan na nagdudulot ng iba't ibang antas ng kirot at hapdi.

Another form of death is spiritual death. Ito ay kamatayang dapat bigyang pansin sa lahat, dahil dito ang pinaguusapan ay buhay pag katapos ng kamatayan. Saan ka mamamalagi sa walang hanggan ay resulta ng iyong ginawa habang may buhay at hininga ka pa dito sa mundo. This is not uncommon to hear off people who fear of death. Isang sikat na TV personality ay nagpahayag na ang kanyang greatest fear ay ang kamatayang pisikal. Hindi niya alam kung anung mangyayari sa kanya pagkatapos niyang mamatay o kung paano siya makakapasok sa langit.

The unknown of his future and of who he will face leads him to be filled with fear when discussing death.

Ang paniniwala naman ng iba ay puro kadiliman pag katapos ng kamatayan. Matapos kang mabuhay sa isang mundong masigla na may multi-dimensional na buhay, na punong-puno ng kulay, mga tanawin, mga bagay na masarap sa pandinig at iba't ibang uri ng tao ang iba ay naniniwala na pag katapos ng buhay ay kawalan.

Marahil ay mayroong pang mas higit pa dito. Paano nangyari na ang isang mundo na umaapaw sa adventure, sigla at buhay ay susundan ng isang walang hangang kawalan. Sinu ba ang sumulat ng script na ito? If you don't know how to get into heaven or where you will spend eternity then you really do have a reason, A good reason to fear death. Wait may sagot at ito ay matatagpuan sa Bibliya. Sinasabi ng Bibliya na may isang paraan para makapunta sa langit. Ito ay sa pamamagitan ng pananalig sa pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Ang pananalig ay hindi lamang pagkilala na si Hesus ay anak ng Diyos kundi pagbibigay ng iyong buong buhay, isip, kaluluwa at lakas sa kanya.

Alam mo si Hesu Kristo ay dumating dalawang libo taon na nakakaraan. Upang ipakita sa atin kung papaano makalapit sa Diyos. Sa Diyos Ama sa langit.

God is perfect and in Him there is no sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamtayan ay walang hangang pag kahiwalay sa Diyos.

Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at hndi makaabot sa pamantayan ng Diyos. Paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Kanya? Sino ang mag babayad ng ating kasalanan? Buti nalang mahal na mahal tayo ng Diyos kaya ibinigay nya ang kanyang anak. Ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Hesus upang bayaran ang kaparusahan ng ating kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus.

But the story doesn't end there, Jesus is perfect love, and He rose again 3 days after being crucified. Hindi sya kayang pigilan ng kamatayan. Si Hesus ay bumalik sa kanyang dapat nakalagyan. Sa kanan ng Diyos Ama sa langit. Ang Sabi ng Bibliya kapag tinggap mo si Hesu Kristo bilang panginoon at taga pagligtas makakasama ka niya ng walang hangang sa langit. Bagama't ang pisikal na kamatayn hindi maiiwasan ng sinu man hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan dahil maaari na taung mabuhay magpakailan man sa piling ng diyos.

Kung handa ka na samahan mo akong makipagusap kay Hesus ngayon tayo ay Manalangin

Dear Jesus

I know that my behavior and life's choices will keep me from heaven. Patawarin nyo po ako sa akin mga ginawa turuan nyo po akong mabuhay ng tama at may katotohanan. I surrender my heart to you and ask that you take control of my life now. Maraming salamat po. Amen.

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes button" sa screen na ito at hahanap kami ng makakatuong sa iyo.

Jesus Loves You.

Kung handa ka na samahan mo akong makipagusap kay Hesus ngayon tayo ay Manalangin.

Dear Jesus

I know that my behavior and life's choices will keep me from heaven. Patawarin nyo po ako sa akin mga ginawa turuan nyo po akong mabuhay ng tama at may katotohanan. I surrender my heart to you and ask that you take control of my life now. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions