Kamatayan

Ang kamatayan ba ay katapusan para sa iyo? Pinabagsak ka ba ng kamatayan na para bang wala ng pag-bangon?

Kung handa ka na samahan mo akong makipagusap kay Hesus ngayon tayo ay Manalangin.

Dear Jesus

I know that my behavior and life's choices will keep me from heaven. Patawarin nyo po ako sa akin mga ginawa turuan nyo po akong mabuhay ng tama at may katotohanan. I surrender my heart to you and ask that you take control of my life now. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions