Pag-iisa

Meron bang nakikita sa kung sino talaga ako? Bakit pakiramdam ko nag-iisa lang akong lumalakad sa buhay na ito?

Kausapin natin si Hesus ngayon at tayo ay manalangin.

Dear Jesus

I need you to fill my void of emptiness and life of purpose. Patawain nyo po ako sa aking mga kasalanan and make my life fulfilled. Isinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa buhay ko mula ngayon. Maraming salamat po. Amen!

yesbuttonquestions