Pag-iisa

Meron bang nakikita sa kung sino talaga ako? Bakit pakiramdam ko nag-iisa lang akong lumalakad sa buhay na ito?

As you travel life's journey you can take the road from emptiness to fulfillment.

Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung anu ba ang layunin ng iyong buhay? We are told often that we should strive for success, Success in every area of life. Ngunit panu kung magsakripisyo ka, magtrabaho ng mabuti at akyatin ang bundok ng tagumpay, ngunit sa huli ay malaman mong hindi ka pala masaya. Anung pwede nating iharap sa Diyos kapag tayo ay nasa dula na ng ating buhay.

Ang totoo hindi kayang punuan ng success ang ating kawalan. Ang sabi sa Bible anu nga ang mapapala ng isang tao, makamtam man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay?

We are created in the image of God. Maaari nating hindi pansinin at bigyan ng kahihiyan ang larawan ng Diyos sa atin. Pero hindi natin ito mabubura sa puso natin ang larawang ito ang nagsusumigaw mula sa ating kalooban na kailangan natin magkaroon ng relasyon sa ating manlilikha.

Until we are at peace with God, we will feel empty and unfulfilled. So how do we become aline with God and find true purpose. Ang sagot ay kailangan natin makilala si Hesu Kristo. Ang anak ng Diyos ang ating tunay na kaibigan, at kailangan natin sundin ang kanyang mga turo.

God is perfect and in Him there is no imperfection for if there was He would not be God.

Hindi natin kayang abutin ang perfection na ito dahil sa kusang pagsuway ang tawag dito ay kasalanan. Ang sabi sa Bible kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Paano tayong magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung tayo ay patay na dahil sa kasalanan. Hindi mababayaran ang kaparusahang ito kung kaya't ipinakita ng Diyos ang kanyang pagibig sa atin. Ibinigay niya ang knayang nagiisang anak na si Hesu Kristo upang mamatay at maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kung tatanggapin natin ang kaloob na ito ng buhay kailangan natin ibigay natin kay Hesus ang ating puso, isip, lakas at mamuhay ayon sa kanyang pamantayan.

Nais ng Diyos na tayo ay magtagumpay at maging maligaya. Subalit ang mga ito ay hindi matatagpuan sa pamamagitan ng ating sariling paraan kundi sa pagawa ng nais ng Diyos. God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power.

Ang tamang hakbang upang maganap ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagbibigay sa kanya ng ating buong buhay.

Kausapin natin si Hesus ngayon at tayo ay manalangin

Dear Jesus

I need you to fill my void of emptiness and life of purpose. Patawain nyo po ako sa aking mga kasalanan and make my life fulfilled. Isinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa buhay ko mula ngayon. Maraming salamat po. Amen!

Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang "yes button" sa screen na ito at hahanap kami ng makakatuong sa iyo.

Jesus Loves You.

Kausapin natin si Hesus ngayon at tayo ay manalangin.

Dear Jesus

I need you to fill my void of emptiness and life of purpose. Patawain nyo po ako sa aking mga kasalanan and make my life fulfilled. Isinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa buhay ko mula ngayon. Maraming salamat po. Amen!

yesbuttonquestions