Prayer Request

Maaari mong ibahagi sa amin ang iyong mga prayer requests.

:
* Tiyakin ang email address :
:
:
Babae
Kahilingan sa Panalangin :
:
* = kinakailangang impormasyon

Mayroong makikipag-ugnayan sa iyo para sa iyong prayer request.

Paunawa. Anumang impormasyon na iyong isinulat sa itaas ay ituturing na kompidensyal at hindi ipamimigay maliban kung magagamit para matulungan kang tugunan ang iyong mga katanungan sa buhay.